Meteen naar de inhoud

Infoboekje Hulpouders

Via deze link kunt u ons infoboekje bekijken.

Verdeling commissies

Via deze link vindt u de verdeling van de commissies voor dit jaar

Vergaderingen OR

De OR vergaderingen staan gepland op de volgende dinsdagen (van 19.00-21.00 uur):

  • 11 oktober ‘22
  • 22 november ‘22
  • 20 december ’22
  • 7 februari ‘23
  • 21 maart ‘23
  • 9 mei ‘23
  • 13 juni ‘23

Stichting Vrienden van de Dijk

In december 2022 heeft de ouderraad de stichting ‘Vrienden van De Dijk’ opgericht. De stichting bestaat uit een bestuur waarin ouders van onze leerlingen zitting nemen.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Suzanne Kuijpers), een penningmeester ( Karin Creemers) en een secretaris (Helen ten Hoeve). Tevens is er een raad van toezicht aangesteld. Zij controleren het bestuursbeleid van de stichting. Jaarlijks vindt er door een onafhankelijke accountant een kascontrole plaats.